top of page

《黑糖馬拉糕DIY 套裝》

去茶樓必食點心,套裝包埋蒸籠,係屋企都輕鬆蒸到鬆軟香口嘅馬拉糕

工具:6 吋竹蒸籠、油布(可重複使用

)、食譜

材料:面粉、黑糖、泡打粉、吉士粉

黑糖馬拉糕DIY 套裝

HK$208.00Price
    Product Page: Stores Product Widget
    bottom of page