top of page
《傳統雙黃蓮蓉月餅》工作坊
人氣卡通角落生物奶黃月餅DIY 套裝1

​月餅DIY Set

出面嘅奶黃餡要提早預訂,又有限額,真係唔容易買。其實自己係屋企整一d 都唔難,一樣做到又香又滑。我哋教咗好多年奶黃月餅班,同學都讚不絕口。

今年新推出DIY set ,方便大家係屋企都整到新鮮奶黃,有埋video 教學!仲包埋獨立包裝盒,送禮自用都得!

bottom of page