top of page

港式蛋撻DIY 套裝

香港人至愛嘅茶餐廳食物,係屋企整就真正食到新鮮出爐嘅蛋撻

工具:撻模(6 個)、食譜

材料:麵粉、糖

撻模選圓邊/花邊

港式蛋撻DIY 套裝

HK$168.00Price
    Product Page: Stores Product Widget
    bottom of page