top of page

《朱古力聖誕屋DIY 套裝》

屋企冇焗爐,但又想應下節整個芬蘭聖誕屋

咁就可以用朱古力做,仲有埋聖誕樹、枴杖同鹿車

工具:模具、食譜

材料:朱古力、色素

《朱古力聖誕屋DIY 套裝》

HK$228.00Price
    Product Page: Stores Product Widget
    bottom of page