top of page

《手工蛋卷DIY 套裝》

蛋卷係屋企自己一樣整到,一條條自己卷好好玩,仲可以自製香脆甜筒、鳳凰卷。

工具:煎鍋、甜筒模、木棒、油掃、食譜

材料:面粉、糖

*只適用於明火

*須自備雞蛋、牛油、牛奶

手工蛋卷DIY 套裝

HK$228.00Price
    Product Page: Stores Product Widget
    bottom of page