top of page

彩虹戚風蛋糕模

一set 有4 個蛋糕模,蛋糕焗完唔冼再切片,整齊又可以厚薄平均,而且焗嘅時間又縮短咗。加埋個抹cream 神器,好容易就整到靚靚彩虹蛋糕,另外,整水果忌廉蛋糕都可以嫁

工具 :6 吋圓型矽膠模4 個、抹平忌廉器、食譜

材料:面粉、糖、沙拉油、色素

彩虹戚風蛋糕模

HK$228.00Price
    Product Page: Stores Product Widget
    bottom of page